06 јун, 2015

Prijave za kosplej takmičenje Japanizam 2015
JAPANIZAM 2015, BELGRADE, SERBIA –
COSPLAY WORLD MASTERS, PORTO, PORTUGAL
OPŠTA PRAVILA:

1. Učesnici moraju da budu stariji od 16 godina. Učesnici koji su mlađi od 18 godina moraju da imaju dozvolu za učešće potpisanu od strane roditelja ili staratelja.

2. Zabranjeno je izražavanje diskriminatornih ili uvredljivih stavova, na osnovu rasne ili nacionalne pripadnosti, pola, seksualne orijentacije, fizičkog izgleda, invaliditeta, itd.

3. Kosplejeri imaju besplatan ulaz na poslednji dan Japanizma.

4. Svi kosplejeri se obavezuju da će sarađivati sa Sakurabanom u najboljem interesu poštenog takmičenja i dobrog spektkla za publiku. Svako neprilično ponašanje – kašnjenje, bezobrazluk, prepucavanje između takmičara i ostali momenti kada se neko može poneti kao kreten – biće odgovarajuće sankcionisano, uključujući mogućnost diskvalifikacije.

5. Nije dozvoljeno penjati se i silaziti na scenu na svoju ruku – kosplejeri će koristiti samo dozvoljene ulaze i izlaze, i pratiće uputstva Sakurabane.

6. Sakurabana i njeni partneri mogu koristiti fotografije i snimke takmičara za svoje promotivne potrebe, bez finansijske naknade.

KOSTIMI:

7. Dozvoljeno je izabrati lika iz BILO KOG kopirajtovanog fandoma – uslov je da lik ima zvaničan, autorskim pravima zaštićen izgled.
7.a. NIJE dozvoljen originalan kostim, kostim na osnovu fan arta, ili interpretativni kosplej (promena pola željenom liku, mešanje fandoma, stilske intervencije ili ljudske verzije likova koji nisu ljudi).
7.b. JESTE dozvoljeno raditi likove iz knjiga, pod uslovom da ste kostim zasnovali na zvaničnim ilustracijama.
7.c. Iako je promena pola lika (genderswap) zabranjena, JESTE dozvoljeno raditi lik suprotnog pola (crossplay).

8. Takmičar mora da samostalno izradi barem 60% kostima. Dozvoljeno je imati pomagače, pa čak i plaćenu pomoć, dokle god ste vi glavni majstor, i upoznati ste s tehničkom stranom izrade kostima.

9. Dozvoljeno je koristiti kupovne elemente – odeću, propove, itd. – ali isključivo pod uslovom da ste ih, srpski rečeno, kastomizovali tako da ih rođena majka ne prepozna.

10. Kupljeni predmeti koji ne moraju da se kastomizuju su perike (mada je adekvatno friziranje poželjno), obuća (iako nije loše dodati odgovarajuće detalje) i sočiva.

11. Kostim premijeru mora doživeti na Japanizmu 2015.

PERFORMANS:
12. Nastup može da traje najviše 2 minuta.

13. Pripreme za izlazak na scenu mogu trajti najviše 30 sekundi.

14. Kada završite, morate se povući sa scene za najviše 30 sekundi.

15. Preporučuje se POJEDINAČAN nastup. Ukoliko želite da nastupate grupno, to jeste dozvoljeno, ali svaki kostim se ocenjuje zasebno i praktično nastupate jedni protiv drugih.

16. Od scenskih efekata, možete koristiti samo one koji su na raspolaganju u okviru Doma omladine – sve što ne podrazumeva najosnovnije svetlosne efekte (na primer, dimnu mašinu), morate obezbediti sami.

17. U svojoj kosplej prijavi MORATE tačno navesti da li su vam potrebni svetlosni efekti i kada u toku nastupa, kako bi tehničari mogli da se pripreme.

18. Tokom nastupa, možete imati muzičku podlogu (audio fajl u mp3 formatu koji ćete poslati kada se budete prijavljivali za kosplej), kao i sliku svog lika projektovanu na pokretno platno sa leve strane scene.

19. Tokom nastupa, imate pravo na pomoć jednog ličnog asistenta, ILI jednog ličnog asistenta i jednog volontera, ILI dvoje volontera. Ovo važi za jednu osobu – u grupnom nastupu, svako ima pravo na svog asistenta.

20. ZABRANJENO je koristiti pravo oružje, pirotehničke efekte, hemijske preparate, i metalne mačeve čak i ako su tupi.

21. Ako vaš nastup podrazumeva scenografiju, onda ta scenografija mora da bude lako prenosiva i rasklopiva, tako da se brzo može uneti i izneti sa scene. Scenografija može da ima širinu do 2m, visinu do 2,5m i dubinu do 2m.

22. Sakurabana nije odgovorna za bilo kakve moguće nesreće koje vam se mogu dogoditi tokom nastupa, kao i za štetu koju ste time izazvali.

23. Sakurabana ima pravo da diskvalifikuje takmičare koji se ne pridržavaju bezbednosnih pravila.
OCENJIVANJE:
24. Kosplej se ocenjuje na osnovu sledećih kriterijuma:
a) PERFORMANS – koliko je ubedljiva vaša interpretacija odabranog lika, i koliko ste uspeli da ličnost lika oživite i predstavite publici putem nastupa od 2 minuta (40% ocene).
b) TEHNIČKI ASPEKTI – koliko je kostim dobro sastavljen, koliko detalja ima, koliko je složen, itd. (30% ocene).
c) SLIČNOST LIKU – koliko ste prosto fizički uspeli da „skinete“ lika do poslednjeg detalja i kanališete ga iznutra, na osnovu referentnih fotografija (30% ocene).

25. Konačna odluka žirija je konačna, i na nju se ne može uložiti žalba.

ISHOD:
26. Pobednik kosplej takmičenja na Japanizmu 2015 imaće čast da predstavlja Srbiju na SVETSKOM takmičenju, Cosplay World Masters, koje će se održati u Portu, Portugal, 24. i 25. oktobra 2015.

27. Državljanima Srbije za Portugal NIJE potrebna viza.

28. Svi detalji organizacije puta za Portugal biće objavljeni naknadno.

Srećno i neka najbolji pobedi!

Rok za prijave je 27.06.2015.
Formular za prijavljivanje:
http://www.bg-anime.com/upitnici/?p=299

Нема коментара:

Постави коментар